ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ.24/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ«ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-12253.pdf