ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΔΙΚΑ

Σας ενημερώνουμε ότι από την 01/05/2024 τέθηκε σε εφαρμογή η νέα διαδικτυακή υπηρεσία του ΗΔΙΚΑ με την οποία μπορεί να κλειστεί ΔΩΡΕΑΝ ραντεβού για αιματολογικές εξετάσεις στο πλησιέστερο σε εσάς Κέντρο Υγείας μέσω του συνδέσμου που ακολουθεί:

https://www.finddoctors.gov.gr/p-appointment/#/patients/home

Οδηγίες χρήσης της Υπηρεσίας: