ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΔΙΑΚ.23/2020