ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 17/2020