ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α. ΣΕΤ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑΣ ΚΑΙ Β. ΣΕΤ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΔΙΑΚ 56/2020