ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΓΧΥΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΟΥ PET-CT ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ PET-CT ΜΕ ΑΡ.ΔΙΑΚ.27/2020