9ΩΖΕ4690ΩΖ-Π2Θ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ Π.ΨΥΧΙΚΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π.ΖΕΡΒΟΥ 23 ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 46 2022