Η εταιρία ROKAS RENEWABLES αποτελεί ηγετική παρουσία  στο κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, με υψηλή ποιότητα,  αξιοποιώντας  τις καθαρότερες πηγές ενέργειας. Στα πλαίσια πανδημίας του COVID-19 που βιώνει η χώρα μας,  η εταιρία ROKAS RENEWABLES διέκρινε την ιδιαιτερότητα ασθενών και εργαζομένων του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά, όπως και τις αυξημένες  ανάγκες για την αντιμετώπιση της κρίσης. Με  έντονο το  αίσθημα  της κοινωνικής ευθύνης  προχώρησε στη δωρεά θερμοκαμερας, η οποία διαθέτει υψηλή θερμική ευαισθησία για την ανίχνευση  και ταυτόχρονη καταγραφή υψηλής  θερμοκρασίας στους προσερχόμενους χρήστες υγείας στο  νοσοκομείο  μας.

Η Διοίκηση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά ευχαριστεί την εταιρία ROKAS RENEWABLES για την προσφορά της και τη συγχαίρει για την ευαισθησία που καταδεικνύει στο έργο του Νοσοκομείου μας. Ευχόμαστε  στη ROKAS RENEWABLES τη συνέχιση των δράσεων προαγωγής της αειφορίας και της ωφέλειας της στο κοινωνικό σύνολο.