ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ σχετικά με τον ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ με Αρ.Διακ.46/2019