ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, προμήθειας «ΔΥΟ (2) YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ», 44/20ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ.signed