ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΔΥΟ (2) YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑρ. Διακ. 442020https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ-ΚΑΙ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑρ.-Διακ.-442020.pdfΡΑΦΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ», Αρ. Διακ. 44/2020.