ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (29/2020)