ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 37/2020