ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 3 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 46/2023 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΣ-ΜΕ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ-66ΙΧ4690ΩΖ-ΑΘ0-46.2023.pdf