ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 11/2023 https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ.pdf