ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ(27/2022) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ