ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2024 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΑΔΑ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΦΥΛΑΞΗ-6.2024.pdf