ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2023 Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΓΑΝΤΙΩΝ» του ΓΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ.