ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 45/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ6ΝΚΛ4690ΩΖ-Ν1Φ.pdf