ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2024 για την ανάδειξη αναδόχου Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης.