ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΙ (6) ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ Μ.Ε.Θ.»