ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ- ΒΕΛΟΝΩΝ», 50/2020ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ- ΒΕΛΟΝΩΝ», 50 -20