ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμ. 40/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «Εκατόν δέκα (110) κλινών – στρωμάτων νοσηλείας, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων κομοδίνων – τραπεζοτουαλετών του ΓΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ»