ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΔΙΑΚ.35/2020