ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΤ (ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ)