Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού του ΓΑΝΠ Μεταξά για την εκμίσθωση ακινήτου επι της οδού Π.Ζερβού 23 στο Π. Ψυχικό https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΨΞ8Γ4690ΩΖ-5Ι3-2-ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-1.pdf