Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου στην οδό Βουκουρεστίου 21 & Ακαδημίας 19 στην Αθήνα