Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση καταστήματος επί της οδού Βουκουρεστίου 21Γ στην Αθήνα