«Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ειδικών Απολυμαντικών (CPV: 24455000-8 »TOTAL ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - Αντίγραφοhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/TOTAL-ΕΙΔΙΚΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ-Αντίγραφο.pdf