«Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Υπηρεσιών λειτουργικής χρονομίσθωσης (operational leasing) δύο (2) οχημάτων» (CPV: 66114000-2)» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ