«Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ, ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΘΩΡΑΚΑ» (CPV:33141200-2, 33141615-4, 33141640-8)»ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ.ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ.ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ