«Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Επιδαπέδιας Ιστοκινέτας κλειστού τύπου (CPV: 33910000-2)» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ PDF