«Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Διάφορου Υγειονομικού Υλικού και Υλικού Επιστημονικών Οργάνων (CPV: 33141000-0)»TOTAL ΔΙΑΦ.ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤ.ΟΡΓΑΝΑhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/TOTAL-ΔΙΑΦ.ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ-ΚΑΙ-ΕΠΙΣΤ.ΟΡΓΑΝΑ.pdf