Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 110 ηλεκτρικών κλινών με ανακλινόμενα κάγκελα και στρώματα (CPV: 33192120-9)Αποτελέσματα Διαβούλευσης Νοσοκομειακές κλινες