ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΣΤΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ