ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ- ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» (CPV: 33162200-5). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒ.ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ