Αποτελέσματα Δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ραμμάτων (CPV: 33141126-9)ΡΑΜΜΑΤΑ_2021_10_14_9_51_27_78327