6ΩΛΡ4690ΩΖ-ΥΣΛ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ