ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με τον ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ Γ.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ «Για την Εκμίσθωση Ακινήτου επί της οδού Π. Ζερβού 23 στο Π. Ψυχικό» με Αρ. Διακ. 23/2022