ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡ.ΔΙΑΚ.46/2023