ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ στον Ηλεκτρονικό Συνοπτικό Διαγωνισμό, προμήθειας «Τεσσάρων (4) προβολέων χειρουργείου».ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ στον Ηλεκτρονικό Συνοπτικό Διαγωνισμό, προμήθειας «Τεσσάρων (4) προβολέων χειρουργείου».https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/Ψ6ΠΣ4690ΩΖ-Ε70.pdf