ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ