ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ για την ανάδειξη αναδόχου Υπηρεσιών Παρασκευής & Διανομής Γευμάτωνhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/Ψ2694690ΩΖ-Ο3Ε.pdf