ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚ.2/2023https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΑΔΑ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ.pdf