ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ