ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ-ΓΙΑ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΙΑ-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΕΝ-ΑΝΑΜΟΝΗ-ΑΠΟΦΑΣΗΣ-signed-2.pdf