Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολής προσφορών στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων ( αρ. διακ. 44/20) προμήθειας «ΔΥΟ (2) YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ»8. anakoinwsh.yperoixoi.21224.09.12.2020.signed