ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ (Κ.Ο.Ν ΜΕΤΑΞΑ) Healthcare Business Awards 2019-Χρυσό Βραβείο ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Η Κατ’ Οίκον Νοσηλεία του νοσοκομείου Μεταξά διακρίθηκε με το ‘Χρυσό βραβείο’ στον τομέα Κοινωνικής Ευαισθησίας, για την ανάλυση του ‘Ανθρωποκεντρικού Μοντέλου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας’.
Κύριος στόχος του Ατομικoύ Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΑΗΦΥ) της ΚΟΝ του ΓΑΝΠ Μεταξά είναι αφενός ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός πρότυπου μοντέλου διασφάλισης στην αυτοφροντίδα και αποκατάσταση ασθενών με νεοπλασίες και αφετέρου η κατ οίκον φροντίδα τους. Περιλαμβάνει πληροφορίες όπως, τα δημογραφικά στοιχεία, το ιστορικό επισκέψεων-εξετάσεων-συνταγών και αναλυτικότερα στοιχεία για το προφίλ του ασθενούς (αξιολόγηση τρέχουσας κατάστασης, πάθηση, αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και τους ανθρώπους, υποστήριξη, επικοινωνία). Η  μέτρηση της υγείας και ποιότητας
ζωής των ασθενών πραγματοποιείται από το έτος 2013 με εξειδικευμένα ερωτηματολόγια, βασισμένα σε διεθνείς δείκτες-κλίμακες. Από την ανάλυση δεδομένων εκτιμάται η σημασία της συνεχιζόμενης εξωνοσοκομειακής ποιοτικής φροντίδας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, καθώς και η σύγκριση κόστους με κλειστό νοσήλιο.

Ομάδα Συντονισμού Έργου

Γιαννιώτης Γεράσιμος,  Αναπληρωτής Διοικητής
Ψαρράκου Ρεβέκκα, Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Κουρουντίδου Γεωργία, Στατιστικός