7-8 Ιουνίου 2019 πραγματοποιείται το 4ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Ογκολογίας Μαστού,  το οποίο διοργανώνεται από την Μονάδα
Μαστού του Γ.Α.Ν. Π Μεταξά  στο Αμφιθέατρο του νοσοκομείου μας.
Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν
Πληροφορίες: https://alfaconcept.gr/mbc4/