ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. (3/20)